Fiscale info m.b.t. motorrijden

Fiscale info m.b.t. motorrijden

Welke fiscaliteit brengt uw motor mee?

1.Welke beroepsmatige verplaatsingskosten zijn voor motorrijders fiscaal aftrekbaar?

Zowel de woon-werkverplaatsingen als de andere beroepsmatige verplaatsingen met uw motorfiets zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor uw woon-werkverkeer heeft u de keuze tussen het forfait van 0,15 euro per afgelegde kilometer en het bewijzen van uw werkelijke kosten (kosten woon-werkverkeer, verzekeringskosten, verkeersbelasting, brandstof, kosten voor beschermende motoruitrusting...).

Voor uw andere beroepsmatige verplaatsingskosten gelden dezelfde toepassingsregels als voor de beroepsmatige verplaatsingen (buiten het woon-werkverkeer) met de auto. De verplaatsingskosten met de motor zijn volledig aftrekbaar.

2.Is de motoruitrusting altijd aftrekbaar?
Als u voor uw woon-werkverkeer kiest voor het forfait van 0,15 euro wordt verondersteld dat al uw kosten begrepen zijn in dit forfait, dus ook de kosten voor uw motoruitrusting. U kunt ze bijgevolg niet meer apart aftrekken.

Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke kosten, is uw beschermende motoruitrusting aftrekbaar wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- De beschermende motoruitrusting is gekocht in een motorspeciaalzaak
- Het gaat om beschermende en specifieke motoruitrusting of thermische onderkledij
- Op de factuur moet het merk, het model en een omschrijving van de motoruitrusting vermeld zijn

3.Ik ben motorrijder. Wat kan ik afschrijven en hoe moet ik dat doen?
Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke kosten, kunt u zowel uw motorfiets als uw beschermende motoruitrusting afschrijven.

Een nieuwe motorfiets is in principe afschrijfbaar op 5 jaar, de uitrusting op 3 jaar. Degressief afschrijven is toegelaten


Handleiding m.b.t. fiscale aspecten inbrengen motorfiets voor woon-werk verkeer

Hier kan u een handleiding in pdf downloaden


Info Brochure Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Hier kan u de brochure in pdf downloaden


Elektrische scooter C-EVO

Er is sinds het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) geen belastingvermindering meer voor de aankoop van een elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus, noch voor de installatie van een laadpaal.
De belastingvermindering blijft van toepassing voor motorfietsen, driewielers en vierwielers.
De BMW scooter C-Evo valt hier dus wel onder!

1.Onder welke voorwaarden heb ik recht op de belastingvermindering?
Het elektrisch voertuig moet ‘in nieuwe staat’ zijn: het wordt bij de DIV (Directie voor Inschrijving van de Voertuigen) ingeschreven en dat gebeurde nog niet eerder (in België of in het buitenland) dan de datum die voorkomt op de factuur.
U heeft het voertuig betaald in 2014.

2.Over welk soort elektrische voertuigen gaat het?
Het moet gaan om een motorfiets, een driewieler of een vierwieler:
die uitsluitend wordt aangedreven door een elektrische motor (hybride voertuigen zijn dus uitgesloten)
die ten minste twee personen kan vervoeren
waarvoor een geldig Belgisch (categorie A of B), een Europees of een ander gelijkwaardig rijbewijs vereist is

Wettelijk gezien, en naar analogie met voertuigen die uitgerust zijn met een verbrandingsmotor, gelden volgende definities:

Een motorfiets is een tweewielig voertuig met of zonder zijspan uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km per uur.

Een driewieler is een symmetrisch driewielig voertuig uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km/u.

Een vierwieler is een voertuig met vier wielen, dat leeg minder dan of gelijk aan 400 kg weegt (550 kg voor voertuigen gebruikt voor goederenvervoer), niet inbegrepen het gewicht van de batterijen.


3.Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?
Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering:
15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig
maximum 3.010 euro voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)

Voor een vierwieler bedraagt de belastingvermindering:
15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig
maximum 4.940 euro voor aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014)

Opgelet!
Er is geen belastingvermindering meer voor de aankoop van een elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus sinds het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013).

4.Hoe kan ik de belastingvermindering krijgen?
U berekent het bedrag van de belastingvermindering en vult het in uw belastingaangifte in in vak X, P, naast de codes
1325 (voor motorfiets of driewieler)
1326 (voor vierwieler)

Opgelet!
U moet hier het bedrag van de belastingvermindering invullen en niet het bedrag van de factuur.
Rekenvoorbeelden van de belastingvermindering

Voorbeeld 1: Jan heeft in 2014 een elektrische vierwieler van 35.000 euro gekocht.

Prijs btw inbegrepen 35.000 €
Belastingvermindering voor een elektrische vierwieler (15% van 35.000 euro = 5.250 euro, beperkt tot 4.940 euro) 4.940 €
Uiteindelijke prijs, na aftrek van de belastingvermindering 30.060 €

Voorbeeld 2: Katrien heeft in 2014 een elektrische motorfiets van 10.000 euro gekocht.

1° mogelijkheid:
Prijs btw inbegrepen 10.000 €
Belastingvermindering voor een elektrische motorfiets (15% van 10.000 euro = 1.500 euro, of een bedrag lager dan de grens van 3.010 euro) 1.500 €
Uiteindelijke prijs, na aftrek van de belastingvermindering 8.500 €

2° mogelijkheid: de verkoper geeft een korting van 5% op de aankoopprijs (incl. btw):
Prijs btw inbegrepen 10.000 €
Prijs btw inbegrepen, met de korting door de verkoper (5%) 9.500 €
Belastingvermindering voor een elektrische wagen (15% van 9.500 euro = 1.425 euro, of een bedrag lager dan de grens van 3.010 euro) 1.425 €

Uiteindelijke prijs, na aftrek van de belastingvermindering 8.075 €


5.Welke documenten moet ik hebben als bewijs?
U moet de aankoopfactuur van het voertuig en het betalingsbewijs voor het factuurbedrag kunnen voorleggen.
De aankoopfactuur die u kreeg van de verkoper moet de volgende formule bevatten:
"Verklaring in toepassing van het artikel 6313 van het KB/WIB 92 betreffende een elektrisch voertuig beoogd in artikel 14528 van het genoemde Wetboek.
Ik, ondergetekende ……. , bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland, en dat het beantwoordt aan de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 14528 van het genoemde Wetboek."

6.Ik betaal geen belastingen. Kan ik voor de aankoop van een elektrische wagen dan nog een belastingvermindering genieten?
Neen.
Die vermindering is beperkt tot de te betalen belasting.
Als de belastingvermindering (al of niet volledig) niet kan worden toegekend omdat u te weinig belastingen betaalt, dan kan het saldo niet teruggestort of overgedragen worden naar een ander belastbaar tijdperk.

Meer info via Moto.be

Terug naar overzicht